Bakan açıkladı: Yüksek yargıya 12 yıl şartı

Bakan açıkladı: Yüksek yargıya 12 yıl şartı

Bakan Bozdağ, Adalet Komisyonu’nda Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bozdağ, yargı hizmetlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi için 2004 yılında 5235 sayılı Kanun’la ilk olarak adli yargıda istinaf mahkemelerinin kurulmasının hukuki alt yapısının oluşturulduğunu belirtti.

12 YIL ŞARTI

Bakan Bozdağ, amacın yüksek mahkeme üyeliklerine süre getirilmesi olduğunu kaydederek şunları dedi:

“Tasarıda Anayasa Mahkemesi üyelerinde olduğu gibi Yargıtay ve Danıştay üyeleri için 12 yıllık süre belirlenmekte ve süresi biten üyelerin yeniden seçilemeyecekleri hükme bağlanmaktadır. Görev süresi biten yüksek mahkeme üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından özlük hakları korunarak istinaf ve ilk derece mahkemelerine atanacaklardır. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiş olan üyelere görev sürelerinin sonunda bir tercih hakkı verilmektedir. Bu kişiler, isteklerine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından idari yargıda bir göreve atanabilecekleri gibi müktesebatları dikkate alınarak idare bünyesinde bir göreve de atanabileceklerdir.”